06:34 EST Thứ sáu, 24/01/2020

Trang nhất » GIỚI THIỆU


hc
hc

KỈ YẾU NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LÀO CAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC POM HÁN - 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
PHẦN I. SƠ YẾU
1. Tên trường:   Trường Tiểu học Pom Hán
2.  Ngày, tháng, năm thành lập:   năm 1989
3.Địa chỉ:   Tổ 26- phường Pom Hán- Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
4. Điện thoại:   0203852906
5. Email: thpomhan@elc.vn
6. Website:  thpomhan.elc.vn
PHẦN II. LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Bài viết tóm tắt không quá 2000 từ  (Lựa chọn ảnh tư liệu minh họa các hoạt động, thành tích tiêu biểu nổi bật của nhà trường minh họa cho bài viết).
            PHẦN III. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
            Thống kê số lượng, chất lượng giáo dục (Tối thiểu phải có 5 năm gần nhất)
            1. Kết quả xếp loại hạnh kiểm

 
 
Loại
Năm học
2008 - 2009
Năm học
2009 - 2010
Năm học
2010 - 2011
Năm học
2011 - 2012
Năm học
2012 - 2013
Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%)
Tốt 448 100 480 100 495 100 495 100 495 100
Khá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trung bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yếu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            2. Kết quả xếp loại học lực
 
 
Loại
Năm học
2008 - 2009
Năm học
2009 - 2010
Năm học
2010 - 2011
Năm học
2011 - 2012
Năm học
2012 - 2013
Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%)
Giỏi 123 27,8 152 32,0 191 38,8 207 41,8 210 42,4
Khá 131 29,6 220 46,2 217 44,0 209 42,2 209 42,2
Trung bình 194 42,6 108 21,8 84 17,0 74 15,0 73 14,8
Yếu 0 0 0 0 1 0,2 5 1,0 3 0,6
Kém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp
Nội dung Năm học
2008 - 2009
Năm học
2009 - 2010
Năm học
2010 - 2011
Năm học
2011 - 2012
Năm học
2012 - 2013
Số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp khu vực, quốc gia 0 2 1 3 1
Số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh 0 3 3 4 6
Số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố 5 15 22 20 11
PHẦN IV/ NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT
1. Thành tích nổi bật của tập thể trường
- Năm học 1995 -1996 và năm học 1997-1998 đạt danh hiệu tập thể tiên tiến cấp Tỉnh
- Từ khi thành lập, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến được UBND thị xã Cam Đường, UBND thành phố Lào Cai tặng giấy khen.
            - Ngày 06 tháng 02 năm 2001, trường được Bộ trưởng BGD&ĐT Nguyễn Minh Hiển ký QĐ công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 1996-2000; tháng 04/2013 được Thành phố Lào Cai kiểm tra công nhận lại trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
             2. Thành tích của các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Chi hội Chữ thập đỏ, .v.v.)
            2.1.Công đoàn: Từ khi thành lập cho đến nay liên tục được Liên đoàn Lao động Thị Xã Cam Đường, Liên đoàn Lao động Thị xã Lào Cai, Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai tặng giấy khen.
            2.2. Đoàn thanh niên: (Ghi chú: Không có chi đoàn GV nhà trường)
            2.3. Đội TNTP HCM: 5 năm gần đây Liên đội nhà trường liên tục đạt danh hiệu Liên đội mạnh Xuất sắc cấp thành phố.
            2.4. Chi hội Chữ thập đỏ: 4 năm liên tục từ 2010 đến 2013 đạt chi hội chữ thập đỏ xuất sắc cấp Thành phố.
3. Thành tích nổi bật của cá nhân
3.1 Danh hiệu thi đua
Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng  
2 Đỗ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng  
 - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:
STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng  
2 Đỗ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng  
3 Nguyễn Thị Thu  Hà GV- TTCM  
4 Lê Thị Thủy GV- TTCM  
5 Đào Thị Lan GV- TTCM  
6 Hoàng Thị Cúc Giáo viên  
7 Cao Thị Kim Oanh. Giáo viên  
8 Nguyễn Thị Nga Giáo viên  
- Lao động tiên tiến:
1 Hoàng Thị Cúc Giáo viên  
2 Cao Thị Kim Oanh. Giáo viên  
3 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên  
3.2. Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Đỗ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng  
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:
STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng  
2 Đỗ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng  
3 Nguyễn Thị Thu Hà GV- TTCM  
4 Đào Thị Lan GV- TTCM  
5 Cao Thị Kim Oanh GV- TTCM  
6 Lê Thị Hồng Lan GV- TTCM  
7 Nguyễn Thị Nga Giáo viên  
3.3. Giáo viên giỏi
- Cấp Quốc Gia:

STT Họ và tên Chức danh Năm được công nhận Ghi chú
1 Đỗ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng 2007  
- Cấp tỉnh:
STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Dung    
2 Đỗ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng  
3 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên - TTCM  
4 Nguyễn Lan Phương Giáo viên  
5 Cao Thị Kim Oanh Giáo viên  
6 Hoàng Thị Cúc Giáo viên  
7 Nguyễn Thị Nga Giáo viên  
8 Phạm Thị Mai Hương Giáo viên  
9 Nguyễn Thùy Dương Giáo viên  
- Cấp thành phố:
STT Họ và tên Chức danh Ghi chú
1 Lê Thị Thủy Giáo viên - TTCM  
2 Đào Thị Lan Giáo viên - TTCM  
3 Vũ Thủy Nga Giáo viên  
4 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên  
5 Lê Thị Hồng Lan Giáo viên - TTCM  
3.4. Cán bộ quản lí giỏi
- Cấp tỉnh: 0
- Cấp thành phố: 02 (Nhà giáo Nguyễn Thị Dung và Đỗ Thị Lan Hương)
3.5. Thành tích tiêu biểu khác
- Nhà giáo đạt danh hiệu Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh: Lê Thị Thủy
Nhà giáo đạt danh hiệu tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp thành phố: Đỗ Thị Lan Hương, Nguyễn Lan Phương.
4. Thành tích nổi bật của học sinh (Đối với trường TH, THCS)
- Số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia: 7
- Số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh: 16
- Số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố: 73
- Thành tích tiêu biểu khác:
- Đạt Giải nhì đồng đội Olympic VTTT cấp thành phố.
- Đạt giải Nhì cán bộ lớp tài năng: Giang Thu Huyền – Lớp 4B, năm học 2012 - 2013
- Đạt giải Ba người dẫn chương trình nhỏ tuổi: Trần Thu Trang - Lớp  5B, năm học 2012 - 2013, Dương Đức Sơn - Lớp  5B, năm học 2012 – 2013.
- Đạt danh hiệu liên đội trưởng giỏi: Lưu Phương Thảo - Lớp 4A, năm học 2011 - 2012
            5. Đánh giá tổng quát thành tích và mục tiêu phấn đấu của trường
            Trường Tiểu học Pom Hán thành lập năm 1989 do được tách ra từ trường trung học cơ sở Pom Hán. Từ ngày thành lập đến nay, thầy trò nhà trường luôn phấn đấu nỗ lực, chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn của nhà trường ngày càng được nâng lên, trường luôn là địa chỉ tin cậy của của các em học sinh, các bậc phụ huynh trong và ngoài địa bàn. Ngày 21 tháng  4 năm 2001, thầy trò nhà trường long trọng đón nhận bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000 do Bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Minh Hiển kí ngày 06-02-2001. Từ đó đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Năm 2007, nhà trường có 1 nhà giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, nhiều nhà giáo đạt chiến sỹ thi đua các cấp, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và nhiều học sinh giỏi trong đó có những học sinh giỏi đạt giải cấp Quốc gia. Nhà trường được công nhận là trường đạt Chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013.
Trong gian đoạn 2015 -2020, nhà trường sẽ tiếp tục cải thiện về cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan trường lớp theo tiêu chí trường học mới Việt Nam, thực hiện tốt đổi mới về phương pháp quản lý và giảng dạy đáp ứng với nhu cầu đổi mới. Phấn đấu để trường Tiểu học Pom Hán đạt trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

            PHẦN V. NHỮNG TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU
           1. Những tấm gương nhà giáo tiêu biểu:
                Nhà giáo Nguyễn Thị Dung sinh năm 1964, hiện cô đang là hiệu trưởng trường Tiểu học Pom Hán, thành phố Lào Cai. Mơ ước từ nhỏ là được làm cô giáo nên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học cô đã thi vào trường sư phạm của tỉnh nhà. Tốt nghiệp ra trường cô được Sở Giáo dục Hoàng Liên Sơn phân công về công tác tại Thị xã Lào Cai và cô lại tiếp tục được Phòng GD&ĐT Lào Cai phân công giảng dạy tại trường Tiểu học Bắc Lệnh. Là một học sinh học giỏi của trường phổ thông trung học nên khi học chuyên nghiệp cô vẫn giữ vững nhưng thành tích mà mình đã có. Ra trường, cô bắt tay ngay vào công việc được giao một cách say mê. 11 năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô chuyên dạy lớp 5 và trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán. Trong những năm trực tiếp đứng trên bục giảng cô đều có học sinh giỏi đạt giải các cấp. Cô luôn được phụ huynh tin tưởng và học trò yêu mến. Cô đã nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen của thị xã, của Tỉnh. Chính những thành tích xuất sắc đó mà tháng 9 năm 1995 cô đã được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Lệnh. Khi đã làm quản lý cô vẫn  trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn toán để tham gia thi học sinh giỏi các cấp. Rất nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và lớn lên trong sự dạy bảo tận tình của ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cô. Đến tháng 9 năm 2008, được sự tín nhiệm của phòng GD&ĐT Lào Cai và của đồng nghiệp, cô lại nhận nhiệm vụ cao cả đó là Hiệu trưởng trường Tiểu học Pom Hán. Trong suốt 8 năm với cương vị là Hiệu trưởng, cô đã tận tâm, tận lực vì học trò, vì ngôi nhà thứ hai của mình. Nhà trường ngày một khang trang từ kế hoạch chỉ đạo năm học sát với thực tế của cô. Cô chính là mẫu người hết lòng vì công việc chung, vì sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương và xứng đáng là một quản lý giỏi để các thế hệ các nhà giáo noi theo.  Nhà giáo Nguyễn Thị Dung sinh năm 1964, hiện cô đang là hiệu trưởng trường Tiểu học Pom Hán, thành phố Lào Cai. Mơ ước từ nhỏ là được làm cô giáo nên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học cô đã thi vào trường sư phạm của tỉnh nhà. Tốt nghiệp ra trường cô được Sở Giáo dục Hoàng Liên Sơn phân công về công tác tại Thị xã Lào Cai và cô lại tiếp tục được Phòng GD&ĐT Lào Cai phân công giảng dạy tại trường Tiểu học Bắc Lệnh. Là một học sinh học giỏi của trường phổ thông trung học nên khi học chuyên nghiệp cô vẫn giữ vững nhưng thành tích mà mình đã có. Ra trường, cô bắt tay ngay vào công việc được giao một cách say mê. 11 năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô chuyên dạy lớp 5 và trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán. Trong những năm trực tiếp đứng trên bục giảng cô đều có học sinh giỏi đạt giải các cấp. Cô luôn được phụ huynh tin tưởng và học trò yêu mến. Cô đã nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen của thị xã, của Tỉnh. Chính những thành tích xuất sắc đó mà tháng 9 năm 1995 cô đã được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Lệnh. Khi đã làm quản lý cô vẫn  trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn toán để tham gia thi học sinh giỏi các cấp. Rất nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và lớn lên trong sự dạy bảo tận tình của ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cô. Đến tháng 9 năm 2008, được sự tín nhiệm của phòng GD&ĐT Lào Cai và của đồng nghiệp, cô lại nhận nhiệm vụ cao cả đó là Hiệu trưởng trường Tiểu học Pom Hán. Trong suốt 8 năm với cương vị là Hiệu trưởng, cô đã tận tâm, tận lực vì học trò, vì ngôi nhà thứ hai của mình. Nhà trường ngày một khang trang từ kế hoạch chỉ đạo năm học sát với thực tế của cô. Cô chính là mẫu người hết lòng vì công việc chung, vì sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương và xứng đáng là một quản lý giỏi để các thế hệ các nhà giáo noi theo.
 

 
              Nhà giáo Đỗ Thị Lan Hương sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lào Cai thân yêu. Hiện cô là phó Hiệu trưởng của trường Tiểu học Pom Hán. Năm 1988, sau khi ra trường cô được sở giáo dục Tỉnh Hoàng Liên Sơn quyết định về công tác tại Phòng giáo dục thị xã Cam Đường và được nhận công tác tại trường THCS Hợp Thành. Sau 4 năm công tác tại trường THCS Hợp Thành, cô lại được điều động về trường Tiểu học Pom Hán cho đến nay. Trong suốt 26 năm công tác, cô luôn phấn đấu học tập không ngừng. Cô đã hoàn thành chương trình học đại học tại chức, các lớp bồi dưỡng tin học, bồi dưỡng cán bộ quản lý, lý luận chính trị hành chính,... 22 năm cô làm giáo viên, đứng trên bục giảng cô đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh, năm học nào học sinh của cô cũng tham gia thi học sinh giỏi và đạt giải cao. Cô luôn được phụ huynh tin tưởng và học trò yêu mến. Cô có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Rất nhiều học sinh giỏi đạt giải cấp Tỉnh, cấp quốc gia đã được cô bồi dưỡng.  Năm học 2013-2014, nhà trường có 16 học sinh tham gia giao lưu Ôlympic Văn-Toán tuổi thơ cấp thành phố thì có 14 học sinh đạt giải, trong số đó có 6 học sinh do cô trực tiếp bồi dưỡng. Trong quá trình làm công tác giảng dạy, cô đã có 15 năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô đã được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được nhận 4 bằng khen trong đó có 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Năm 2007, cô được Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cử đi tham gia và đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia. Hiện nay, với cương vị là Phó hiệu trưởng nhà trường, cô đã và đang làm nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và vẫn tiếp tục tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô chính là tấm gương sáng về công tác tự học, tự rèn luyện phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


 

 
  
 

2. Những tấm gương học sinh tiêu biểu:
2.1. Những tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập

        Trong số 106 học sinh khối 5 năm học 2013-2014 có cô bé với cái tên rất dễ thương với tên gọi Giang Thu Huyền. Huyền là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và rất có năng khiếu trong các hoạt động ngoài khóa của lớp và của trường. Ở lớp Huyền luôn được cô giáo tin yêu và các bạn nể phục nên năm nào em cũng đứng trong danh sách Hội đồng tự quản của lớp. Năm học 2012-2013, Huyền là học sinh lớp 4B em đã đạt giải Nhất trong Hội thi Cán bộ lớp giỏi cấp trường và đạt giải Ba trong Hội thi Cán bộ lớp giỏi cấp Thành phố. Cha mẹ em là công nhân công tác tại Nhà máy Tuyển quặng Tằng Loỏng nên không có nhiều điều kiện như các gia đình khác. Xác định cho mình phải biết tự lập nên Huyền đã trang bị cho mình những kỹ năng mà các bạn cùng trang lứa chưa có được. Em biết cách tự học, tự chăm sóc bản thân mình. Em năng động trong học tập và trong mọi công việc nên em luôn hoàn thành tốt các công việc của một Phó chủ tịch HĐTQ phụ trách ban học tập và ban văn thể. Năm học 2013-2014, Huyền vẫn được các bạn tín nhiệm bầu vào HĐTQ của lớp. Bên cạnh đó, em còn tham gia tốt các hoạt dộng trong tổ chức Đội của nhà trường. Em là đội viên danh dự của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ đón khách đến thăm trường trong những ngày lễ hội. Em còn tham gia trong câu lạc bộ các bạn yêu thích môn toán. Trong kì giao lưu Olympic Toán – văn tuổi thơ cấp thành phố Huyền đã đạt giải Nhì. Hiện nay, em đang tiếp tục ôn luyện để có cơ hội tham gia Olympic Toán Tuổi thơ cấp Quốc gia. Em xứng đáng là đội viên gương mẫu, là một con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu. 

 
          Trần Thu Trang là học sinh lớp 5B của nhà trường năm học 2013-2014. Năm học 2012-2013, em đã có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện đặc biệt là các hoạt động văn hoá, văn nghệ và rèn kỹ năng sống. Trong hội thi Cán bộ lớp giỏi và người dẫn chương trình tài năng cấp trường em được giải Nhất người dẫn chuwong trình tài năng. Trang được chọn đi thi cấp thành phố và em đã đạt giải Ba của hội thi cùng tên cấp thành phố. Trong hội thi, em đã tỏ ra tự tin khi dẫn cặp đôi nam-nữ cùng với một bạn nam. Trang yêu thích các  hoạt động văn hóa, văn nghệ. Em là thành viên của đội múa chuyên đi biểu diễn trong các ngày lễ lớn.
     Phát huy những thành tích đã đạt đươc, năm học này Trang vẫn là thành viên của câu lạc bộ năng khiếu môn Âm nhạc. Đặc biệt trong năm học 2013-2014 này em còn tham gia tiếp câu lạc bộ môn Tiếng Việt để được bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Ngày 01-4-2014, PGD&ĐT thành phố tổ chức giao lưu Olympic Văn- Toán tuổi thơ và Trang đã tham gia thi môn Văn-Tiếng Việt. Em đã giành được giải Khuyến khích với tổng số điểm 12,5/20. Cha mẹ, thầy cô và bạn bè tự hào về em. Mong cho từ giờ đến cuối năm em sẽ nhận được thành tích Học sinh giỏi xuất sắc để 5 năm liên tục ở mái trường Tiểu học em đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc cấp trường. 


 PHẦN VI. ẢNH TƯ LIỆU
1. Hiệu trưởng trường qua các thời kỳ


 
TT
 
Ảnh chân dung hoặc ảnh ngồi bàn làm việc
Chú thích (Họ tên thầy, cô Hiệu trưởng; Từ năm …  đến năm…)
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Cô: Khúc Thị Thanh Vân
Hiệu trưởng (Từ 1989 đến 1994)
 
2
 
 
Cô: Trần Thị Thái
 Hiệu trưởng (Từ1994 đến 1999)
 
 
 
 
3
 
 
 
Thầy: Lê Minh Đức
Hiệu trưởng (Từ 2000 đến 2008)
 
 
 
 
 
4
 
 
 

 
 
 
 
Cô: Nguyễn Thị Dung
Hiệu trưởng (Từ 2008 đến nay)

2. Ảnh lãnh đạo trường  năm học 2013 – 2014
Ảnh ngồi tại bàn làm việc có biển chức danh
hoặc ảnh chân dung
 
Chú thích
 
 
 
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Dung.
   
 
 
 
Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Lan Hương.

3. Ảnh Chi bộ trường. (04 ảnh bao gồm ảnh Chi bộ Đảng năm 2013; ảnh cấp ủy Chi bộ năm 2013, ảnh các
hoạt động của Chi bộ Đảng, …)

Ảnh Chú thích
 
 
 
Bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Dung
   
 
 
 
Phó bí thư: Đỗ Thị Lan Hương
   
 
 
Cấp ủy chi bộ năm 2013
1. Đ/c Nguyễn Thị Dung - BT
2. Đ/c Đỗ Thị Lan Hương -PBT
3.Đ/c Lê Thị Hồng Lan -Ủy viên
   
 
 
Các đồng chí Đảng viên chi bộ trường Tiểu học Pom Hán
 
 
 
- Buổi sinh hoạt chi bộ đảng.

4. Tập thể cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên
4.1. Ảnh tập thể cán bộ giáo viên nhân viên. 

Ảnh tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Chú thích
 
 
 
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2013-2014.
   
 
 
 
- Họp HĐGD nhà trường
   
 
 
 
- Sinh hoạt chuyên mới
   
 
  
- Tiết mục văn nghệ của tập thể giáo viên chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11- 2013
   
 
 
 
 
- Tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5.
 
 
 
- HĐ giáo dục truyền thống dân tộc của nhà trường.
4.2. Các tổ chuyên môn. (Mỗi tổ CM có tối thiểu 04 ảnh) 

 
Tên tổ
Ảnh tập thể tổ chuyên môn  và ảnh một số hoạt động của tổ chuyên môn  
Giới thiệu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tập thể tổ chuyên môn khối 1 (2013-2014)
- Giới thiệu về tổ chuyên môn:
+ Tổng số cán bộ, giáo viên:06
+ Đảng viên: 04
+ Trình độ đại học: 02
+ Trình độ cao đẳng: 01
+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 01
+ Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 0
 
   
 
 
 
 
- TTCM tổ khối 1: Lê Thị Thủy
 
 
 
 
   
- Họp chuyên môn mới.
 
   
 
 
- Tiết học ngoài trời về kĩ năng sống của HS khối lớp 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tập thể tổ chuyên môn khối 2 (2013-2014)
 
 
 
 


 
- Giới thiệu về tổ chuyên môn:
+ Tổng số cán bộ, giáo viên:04
+ Đảng viên: 02
+ Trình độ đại học: 04
+ Trình độ cao đẳng: 0
+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 01
+ Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 0
 

 
 
- Tổ trưởng CM tổ khối 2: Lê Thị Hồng Lan.
 
   
 
 
- Tập thể GV tổ khối 2 tham gia trồng rau ở vườn trường.
 
   
 
- GV tổ khối 2 sinh hoạt chuyên môn mới.
 
 
 
 
 
 
 
Tập thể tổ chuyên môn khối 3 (2013-2014)
 
 
 
 

 
 
- Tập thể giáo viên tổ khối 3.

 
 
- Tổ khối 3 họp chuyên môn.
 

 
 
- Tổ chuyên môn tổ khối 3 nghiên cứu bài mới, bài khó cho tuần dạy mới.
 

 
 
- Chuẩn bị đồ dùng cho lớp học theo mô hình VNEN
 
 
Tổ CM khối 3 tham gia trồng rau sạch tại vườn trường
 
 
 
 
 
 
 
Tập thể tổ chuyên môn khối 4 (2013-2014)
 
 
 
 
 
 
 
 

- Giới thiệu về tổ chuyên môn:
+ Tổng số cán bộ, giáo viên:05
+ Đảng viên: 03
+ Trình độ đại học: 05
+ Trình độ cao đẳng: 0
+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 0
+ Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 0
 
 
 
- Tổ trưởng chuyên môn tổ khối 4: Đào Thị Lan.
 

 
 
- SH chuyên môn mới
 

 
- Chuẩn bị đồ dùng cho lớp học theo mô hình VNEN
 

 
- Tập thể tổ khối 4 đi học tập thực tế tại các cơ quan trên địa bàn thành phố Lào Cai.
 
 
Tập thể tổ chuyên môn khối 5 (2013-2014)

 
 
- Giới thiệu về tổ chuyên môn:
+ Tổng số cán bộ, giáo viên:04
+ Đảng viên: 01
+ Trình độ đại học: 04
+ Trình độ cao đẳng: 0
+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 01
+ Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 0
 
 
 
- Tổ trưởng tổ khối 5: Nguyễn Thị Thu Hà.
 
 
 
 
- Thảo luận bài mới, bài khó trong sinh hoạt CM.
 
 
 
- Tổ khối đang chăm sóc vườn thuốc nam.
4.3. Các đoàn thể:
Loại ảnh Ảnh ban chấp hành, các hoạt động của Công đoàn trường Giới thiệu
Ban chấp hành công đoàn  
 

 
 Giới thiệu về Công đoàn trường:
- Tổng số công đoàn viên năm 2013: 28
- Ban chấp hành Công đoàn:
+ Chủ tịch: Nguyễn Thùy Dương.
+ TB nữ công: Phạm T. Mai Hương.
+ Ủy viên: Lê Văn Minh
- Thành tích hoạt động công đoàn: Nhiều năm liên tục đạt công đoàn vững mạnh được LĐ lao động thành phố khen.
Ảnh hoạt động của Công đoàn  trường  

 
 
 
 
- Kỷ niệm 82 năm ngày phụ nữ Việt Nam 08 - 3 - 2014.
Ảnh hoạt động của Công đoàn trường
 
 
 
 
Buổi họp công đoàn của nhà trường
Ảnh hoạt động của Công đoàn trường  
 
Hoạt động của công đoàn trong ngày PNVN 08-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hội thi nấu ăn ngày 08-3-2011
*. Liên đội TNTP Hồ Chí Minh (có tối thiểu 06 ảnh bao gồm ảnh hoạt động tiêu biểu của Đội TNTP HCM, ảnh nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng, …) (Đối với trường TH, THCS)
Ảnh hoạt động của Đội TNTP HCM Giới thiệu
 
 
 
 
- Lễ kết nạp đội viên của trường tiểu học Pom Hán.
 
 
 
- Chị Tổng phụ trách đeo khăn quàng cho các em trong buổi lễ kết nạp đội viên.
 
 
 
 
 
- Đội thiếu niên và các cô giáo khối lớp 4 tổ chức cho học sinh đi học tiết học tích hợp “ba trong một”.
 
 
 
- Giao lưu văn nghệ tại tiết học ở BCH quân sự Tỉnh Lào Cai để HS ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Tiết học tích hợp các nội dung GD và tham gia lao động vệ sinh tại khu di tích lịch sử cách mạng tại xã Cam Đường.
 
3. Khung cảnh nhà trường (Tối thiểu 08 ảnh bao gồm: Logo của nhà trường (nếu có), khung cảnh toàn bộ nhà trường có cổng trường, ảnh lớp học tiêu biểu, ảnh phòng truyền thống, …..) Lưu ý: Các ảnh phải có học sinh, giáo viên đang hoạt động, không chụp ảnh  không có người.
Ảnh Chú thích

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vòng tròn có viền đỏ, có tên trường bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh thể hiện  xu hướng hội nhập
- Hình tròn có nền màu xanh hòa bình tượng trưng cho  ngôi trường an toàn, thân thiện.
- Những búp măng màu xanh lá cây ôm trang sách mở tượng trưng cho các thế hệ học sinh mạnh dạn, tự tin, vững bước đi lên trên con đường hội nhập.
- Ngọn lửa hồng bay lên cùng biểu tượng PH thể hiện sự quyết tâm dạy tốt, học tốt của thầy trò nhà trường và khát vọng vươn tới đỉnh cao của chất lượng giáo dục toàn diện.
- Năm 1989: đánh dấu sự thành lập nhà trường sau khi phân cấp giữa bậc THCS và bậc Tiểu học.
 
 
 
 
- Quang cảnh trường TH Pom Hán ở cổng trường.
 
 
 
- Lớp 1B, lớp học có nhiều học sinh giỏi xuất sắc năm học 2012-2013.
 
 
 
- Quang cảnh sân trường trường TH Pom Hán.
 
 
 
 
- Sân chơi trí tuệ cho HS của nhà trường.
 
 
 
- Hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
 
 
 
 
 
- Hoạt động của đội văn nghệ nhà trường.
 
 
 
 
- Hoạt động thyể dục thể thao của HS nhà trường.
 
 
 
 
- Học sinh toàn trường múa hát tập thể.
   
 
 
 
- Hoạt động thi văn nghệ trong ngày thành lập ĐTNCSHCM 26-3.
 
4. Một số hoạt động tiêu biểu của  trường. (Lựa chọn tối thiểu 08 ảnh hoạt động tiêu biểu của trường chú trọng ảnh hoạt động có sự tham gia của toàn thể học sinh, ảnh đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia, ảnh nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng tiêu biểu ….).
Ảnh Chú thích
   
 
 
- HSG nhận thưởng dịp thi đua chào mừng ngày NGVN 20-11
 
 
 
 
 
- Hoạt động tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
 
 
 
 
- Thực hành kĩ năng sống có sự tham gia của cha mẹ học sinh.
 
 
 
 
- Hoạt động giữa buổi học.
 
   
 
 
 
- Tiết học giáo dục thể chất.
 
 
 
 
- Các đội tự giới thiệu trong buổi Olympic VTTT cấp trường.
 
 
 
- HS đi học tiết học tích hợp “ Ba trong một”.
 
 
 
 
 
- Cổ động phòng chống HIV/ AIDS.
 
 
 
 
- Biểu diễn báo cáo kết quả môn HDGD âm nhạc.
 
 
 
 
- Thưởng học sinh ngày 20-11- 2011
 
 
 
- Thưởng học sinh nghèo vượt khó năm 2012
 
 
 
- Thưởng học sinh ngày 20-11- 2013
   
5. Ảnh các lãnh đạo nhà nước, bộ, tỉnh, thành phố về thăm trường (nếu có). (Lựa chọn tối đa 06 ảnh tiêu biểu)
Ảnh Chú thích
 
 
 
- Nhận hoa của Công ty Kiểm định các công trình KNK, đơn vị tài trợ cho 13 HS có hoàn cảnh khó khăn được ăn trưa tại trường.
 
 
- Lãnh đạo PGD&ĐT, địa phương về thăm trường.
 
 
 
Nhà giáo Đỗ Thị The - Trưởng phòng GD thành phố Lào Cai đến dự và chúc mừng nhà trường nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
 
 
 
 
 
- Đại biểu phát biểu chúc mừng lễ khai giảng năm học mới.
6. Ảnh chăm sóc di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi gia đình chính sách, hoặc ảnh trường tổ chức cho học sinh, trẻ thăm quan di tích lịch sử. (06 ảnh bao gồm ảnh học sinh chăm sóc di tích lịch sử, ảnh học sinh, cán bộ giáo viên tham dự Lễ hội, hoạt động văn hóa tại di tích lịch sử  trường nhận chăm sóc, ảnh thăm hỏi gia đình chính sách….)
Ảnh Chú thích
 
 
 
- Học sinh trường tiểu học Pom Hán tham quan Đền Thượng.
 
 
- Học sinh ghi chép trong buổi tham quan di tích lịch sử Đền Thượng – Lào Cai.
 
 
 
- Học sinh tham gia lao động tại khu di tích lịch sử Cam Đường.
 
 
 
- Học sinh tham gia lao động tại khu di tích lịch sử Cam Đường.
 
 
 
- GV và học sinh tham gia lao động tại khu di tích lịch sử Cam Đường.
7. Ảnh huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen …. Của tập thể trường, các đoàn thể, giáo viên tiêu biểu; bản chụp quyết định khen thưởng nếu có.
Ảnh huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen… Ảnh chụp (scan) quyết định khen thưởng (nếu có) Chú thích
I. Tập thể
   
 
- Bằng công nhận trường TH đạt chuẩn  quốc gia GĐ 1996-2000
   
 
 
 
- Bằng khen của tập thể công đoàn nhà trường.
   
 
- TT trường TH Pom Hán có thành tích XS năm học 2007-2008
   
 
 
- TT trường TH Pom Hán có thành tích XS năm học 2008-2009
   
 
 
- TT trường TH Pom Hán có thành tích XS năm học 2010-2011
     
   
 
 
- Tập thể CĐ vững mạnh năm học 2012-2013.
   
 
 
- Cờ giải Nhì toàn đoàn Olyumpic VVTT cấp thành phố năm 2012
   
 
 
- Chi hội Chữ thập đỏ xuất sắc nhiệm kỳ 2006-2011
   
 
 
- Danh hiệu Liên đội mạnh cấp Tỉnh năm học 2011-2012
 
   
 
- Danh hiệu tổ chuyên môn đạt TT lao động tiên tiến.
II. Cá nhân
 
  - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Nguyễn Thị Dung đã có thành tích trong phong trào thi đua phát triển sự nghiệp GDĐT và Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2008 - 2009
 
  - Bằng khen của Bộ GD & ĐT với cô giáo Đỗ Thị Lan Hương – PHT nhà trường đã đạt thành tích giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp Quốc gia  năm học 2007.
 
  - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Đỗ Thị Lan Hương có nhiều thành tích suất xắc trong sự nghiệp PT giáo dục giai đoạn 2003 - 2006.
 
  - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Đỗ Thị Lan Hương đã đạt thành tích suất xắc trong năm học 1998 – 1999.
 
- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Đỗ Thị Lan Hương đã đạt thành tích suất xắc trong năm học 1995 - 1996.
 
  - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Đào Thị Lan  đã đạt thành tích suất xắc trong năm học 1995 – 1996.
 
  - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Lê Thị Hồng Lan  có nhiều thành tích trong công tác 10 năm PCGDTH và CMC
 
  - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Cao Thị Oanh có nhiều thành tích trong phong trào thi đua phát triển sự nghiệp GD năm học 1999 – 2000.
 
  - Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh với cô giáo Nguyễn Thị Nga đã có thành tích trong phong trào thi đua phát triển sự nghiệp GDĐT và Xây dựng xã hộ học tập từ 2005 đến 2007.
 
8. Bài hát truyền thống về  trường (Nếu có)
Đánh máy hoặc chụp ảnh bài hát truyền thống của trường (gửi kèm file MP3 thu âm bài hát về PGD&ĐT cùng với đề cương này)
PHẦN VII. BÀI VIẾT VỀ NHÀ TRƯỜNG
1. Các trường gửi kèm các bài viết tiêu biểu về tập thể nhà trường, các hoạt động nhà trường, hoạt động các đoàn thể, tấm gương cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường . . . đã được đăng báo, tạp chí, phát trên đài truyền thanh….. (Cuối bài viết ghi rõ được đăng trên báo, tạp chí nào, vào thời gian nào)
 
 
 
 
Bài viết 1:                                        
TIẾT HỌC TÍCH HỢP CÓ HIỆU QUẢ
Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2013, trường Tiểu học Pom Hán tổ chức cho 93 học sinh khối lớp 4 học tiết học “Ba trong một” tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai. Tiết học đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với đơn vị, với cha mẹ học sinh và đặc biệt là niềm vui, phấn khởi vô bờ của các em học sinh khối 4 của nhà trường.
            Đoàn học sinh hành trình từ trường đến đơn vị trên 2 chiếc xe do Công ty TNHH Một thành viên Aptit Việt Nam và 1 chiếc xe của cha mẹ học sinh hỗ trợ. Đúng 8 giờ, đoàn bắt đầu xuất phát từ cổng trường.

                  (HS xếp hàng chuẩn bị lên xe)

(Các cháu tặng hoa cho các chú bộ đội)
Kế hoạch tổ chức được nhà trường xây dựng và đã thống nhất, trao đổi với đơn vị cách đây 1 tháng nên buổi học tập, tham quan, tìm hiểu đạt kết quả rất cao. Đến nơi, các em nhận ngay được sự đón tiếp thân thiện từ lãnh đạo đơn vị. Các em được nghe chú Nguyễn Văn An - Cán bộ Ban tuyên huấn Ban chỉ huy quân sự Tỉnh Lào Cai nói chuyện về truyền thống của Quân đội nhân Việt Nam, vế cơ cấu tổ chức và những hoạt động của đơn vị. Sau khi được nghe nói chuyện các em học sinh rất cảm động và đại diện đoàn các em đã tặng đơn vị hoa, quà và 2 tiết mục văn nghệ. Rời khán phòng, các em được các chú bộ đội hướng dẫn tham quan khung cảnh của đơn vị. Các chú bộ đội đã chuẩn bị hệ thống loa phóng thanh cầm tay để chỉ dẫn và “thực hiện” những câu hỏi phát vấn hết sức ngây thơ, hóm hỉnh của các cháu. Các chú bộ đội thực hành hướng dẫn luôn các cháu khi được một seri câu hỏi:
- Làm thế nào để lớn lên cháu cũng được làm bộ đội như chú?
- Các chú làm thế nào mà gấp chăn màn đẹp thế ạ?
- Sao các chú trồng rau tốt thế?
- Cây này là cây gì hả chú?
- Chú ơi, cháu sắp học văn tả con vật nuôi trong nhà rồi? Chú bật mí cho cháu con lợn này nặng bao nhiêu? Hàng ngày nó ăn gì hả chú? .......
Các em học sinh ghi chép được rất nhiều khi đi trải nghiệm. Đây chính là những nội dung phục vụ cho các tiết học tiếng Việt sắp tới, đồng thời việc trải nghiệm đã góp phần hình thành kỹ năng sống cho mỗi học sinh. Sự nhiệt tình của đơn vị làm cho cô nhà trường vô cùng cảm động. Chia tay đơn vị trong tình cảm lưu luyến, các em lên xe ra về nhưng vẫn hát vang bài hát dành cho các chú bộ đội và xin chữ ký, xin số điện thoại của các chú để liên lạc.
Thiết nghĩ, việc tổ chức các tiết học như thế này nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh đồng thời cũng thắt chặt tình cảm quân dân như lời Bác Hồ đã dạy.
(Bài viết của cô giáo Đỗ Thị Lan Hương – P. Hiệu trưởng nhà trường được đăng trên báo Lào Cai  số ra ngày 24 tháng 12 năm 2013)
 
 
 
Bài viết 2:
THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
                Vừa qua, trường Tiểu học Pom Hán - Thành phố Lào Cai đã tổ chức Vui tết cổ truyền cho 508 học sinh toàn trường. Mở đầu là những tiết mục văn nghệ cũng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là màn múa hát tưng bừng có tên gọi: Ngày Tết quê em. Chương trình Vui Tết cổ truyền gồm có 3 phần, đó là: Hái lộc ;  Tìm xem ai giỏi nhất và Cùng ăn tết. Các nội dung trong từng phần đều hướng tới việc giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ. Các em học sinh được trả lời câu hỏi, được “hái” lì xì trên cành đào ngày tết, được tự tay bày mâm ngũ quả ngày tết. Sau phần Tìm xem ai giỏi nhất, Ban giám khảo đã chọn ra được các mân ngũ quả đẹp. Phần thưởng cho 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba.
 
Phần Hái lộc hấp dẫn và lý thú
 

Thưởng phần thi bày mâm ngũ quả
Các em học sinh hào hứng nhất trong phần “Cùng ăn tết”. Từng lớp được cha mẹ và cô giáo chủ nhiệm cho thưởng thức bánh chưng và giò lụa ngày têt sản xuất ngay tại địa phương mình. Buổi vui Tết cổ truyền đã kết thúc trong niềm phấn khởi của cha mẹ học sinh, của thầy trò nhà trường. Hoạt động này của nhà trường vừa thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện vừa góp phần giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc ta từ bao đời nay.        
(Bài viết được phát thanh trong bản tin của phường Pom Hán, bài của cô giáo  Đỗ Thị Lan Hương - P.Hiệu trưởng trường Tiểu học Pom Hán)
2. Các bài viết tiêu biểu của cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh nhà trường: Không có
 
 

Menu

NHẠC NỀN


THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn khối lượng kiến thức cho học sinh các cấp học có quá nặng với học sinh hay không?

Rất nặng cho các em.

Không có gì là quá cho học sinh. Vì bây giờ cần tiếp thu một lượng kiến thức như vậy.

Cần phải thêm một lượng kiến thức mới hơn nữa