21:07 EDT Thứ hai, 01/06/2020

Trang nhất » TIN TỨC » Thời khóa biểu


hc
hc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

Thứ năm - 06/10/2016 05:04
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC POM HÁN                        
              THỜI KHOÁ BIỂU DẠY HỌC 7 TIẾT/NGÀY          
               Năm học 2016 - 2017          
Thứ  Tiết Chi tiết thời khoá biểu của từng lớp
1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
Hai 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Âm nhạc2 Âm nhạc3 Âm nhạc4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDMT2 HĐGDMT3 HĐGDMT4 HĐGDT.chất2 HĐGDT.chất3 HĐGDT.chất4
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán
5 Toán Toán Tiếng Việt HĐGDTCôg1 HĐGDTCôg2 HĐGDTCôg3 HĐGDTCôg6 HĐGDTCôg7 HĐGDTCôg8 Toán Tiếng Việt Toán Khoa học Khoa học Khoa học
6 T. Việt TC T. Việt TC Toán TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Anh9 T. Anh2 T. Anh3 T. Anh4 T. Anh5 HDĐTNST T. Anh6 T. Anh7 T. Anh8
7 Toán TC Toán TC T. Việt TC Toán TC Toán TC Toán TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC Tin học 7 Tin học 8 Tin học 6 Tin học 9 Toán TC Toán TC
Ba 1 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt HĐGDÂN1 HĐGDÂN2 HĐGDÂN3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán HĐGDT.chất2 HĐGDT.chất1 HĐGDT.chất1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDT.chất4 HĐGDT.chất3 HĐGDT.chất3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán
4 Thủ công3 Thủ công2 Thủ công1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDMT3 HĐGDMT2 HĐGDMT4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Lịch sử Lịch sử Lịch sử
5 T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC Khoa học Khoa học Khoa học GD lối sống6 GD lối sống7 GD lối sống8
6 TA P.nic2 TA P.nic3 TA P.nic4 TA P.nic 6 TA P.nic 7 TA P.nic 8 Tin học6 Tin học7 Tin học8 T. Anh1 T. Anh8 T. Anh9 HDĐTNST HĐTNST Tin học 9
7 A.Nhạc TC7 A.Nhạc TC8 A.Nhạc TC6 M.Thuật TC M.Thuật TC M.Thuật TC T. Anh 9 T. Anh6 T. Anh7 HĐTNST HĐTNST T. Việt TC Khoa học TC Khoa học TC Khoa học TC
1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDT.chất1 HĐGDT.chất1 HĐGDT.chất2 HĐGDÂN2 HĐGDÂN3 HĐGDÂN1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDMT2 HĐGDMT4 HĐGDMT3
3 Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán HĐGDT.chất3 HĐGDT.chất3 HĐGDT.chất4
4 TN và XH TN và XH TN và XH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán Lịch sử Lịch sử Lịch sử Toán Toán Toán
5 T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC TN và XH TN và XH TN và XH TN và XH TN và XH TN và XH HĐGDĐĐ4 HĐGDĐĐ2 HĐGDĐĐ1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
6 Toán TC Toán TC HĐTNST TA P.nic2 TA P.nic4 TA P.nic3 Toán TC Toán TC Toán TC T. Anh3 T. Anh4 T. Anh5 Toán TC Tin học 6 Tin học 7
7 TA P.nic7 TA P.nic8 TA P.nic9 Toán TC T. Việt TC Toán TC T. Anh9 T. Anh1 T. Anh2 LS&ĐL TC LS&ĐL TC LS&ĐL TC T. Anh6 T. Anh7 T. Anh8
Năm 1 Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Mĩ thuật2 Mĩ thuật3 Mĩ thuật4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDT.chất2 HĐGDT.chất1 HĐGDT.chất1 HĐGDÂN1 HĐGDÂN2 HĐGDÂN3
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán HĐGDT.chất 4 HĐGDT.chất3 HĐGDT.chất3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDĐĐ HĐGDĐĐ HĐGDĐĐ Toán Toán Toán Khoa học Khoa học Khoa học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
5 T.Anh TC 8 T.Anh TC 9 T. Việt TC TN&XH TC T. Việt TC TN&XH TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC Kĩ thuật 8 Kĩ thuật7 Kĩ thuật 6 Khoa học Khoa học Khoa học
6 M.Thuật TC M.Thuật TC M.Thuật TC A.Nhạc TC8 A.Nhạc TC7 A.Nhạc TC6 Tin học6 Toán TC Toán TC T. Anh4 T. Anh5 T. Anh7 T. Anh 7 T. Anh 8 T. Anh 9
7 TN&XH TC TN&XH TC Toán TC T.Anh TC1 T.Anh TC6 T.Anh TC6 Thư viện Tin học7 Tin học8 Khoa học TC Khoa học TC Khoa học TC LS+ĐL TC Tin học 9 LS+ĐL TC
Sáu 1 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Thể dục3 Thể dục3 Thể dục4 HĐGDMT2 HĐGDMT3 HĐGDMT4 Toán Toán Toán HĐGDÂN3 HĐGDÂN2 HĐGDÂN1 Toán Toán Toán
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGDT.chất1 HĐGDT.chất1 HĐGDT.chất2 TN và XH TN và XH TN và XH Toán Toán Toán Địa lý Địa lý Địa lý
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán HĐGDĐĐ2 HĐGDĐĐ HĐGDĐĐ3 Địa lý Địa lý Địa lý Kĩ thuật6 Kĩ thuật7 Kĩ thuật8
5 SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp
6 T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Việt TC T. Anh4 T. Anh6 T. Anh7 Tin học 7 Tin học 8 Tin học 6 Tin học 9 Toán TC Toán TC
7 HĐTNST HĐTNST Toán TC HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST HĐTNST Toán TC Toán TC T. Anh8 T. Anh1 T. Anh2 T. Anh3

 

Tác giả bài viết: ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG

Nguồn tin: Trường TH Pom Hán Thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
nguyen thi phuong uyen - 13/10/2016 09:58
vì tôi đánh máy không được 10 ngón tay
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn

 

Menu


NHẠC NỀN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn khối lượng kiến thức cho học sinh các cấp học có quá nặng với học sinh hay không?

Rất nặng cho các em.

Không có gì là quá cho học sinh. Vì bây giờ cần tiếp thu một lượng kiến thức như vậy.

Cần phải thêm một lượng kiến thức mới hơn nữa

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1407

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2224

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3153462