19:54 EDT Thứ sáu, 25/05/2018

Trang nhất » TIN TỨC » Tin tức - Sự kiện


hc
hc

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC KÌ THI IOE QUA MẠNG NĂM 2013 -2014

Thứ tư - 13/11/2013 05:01
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 7343/BGDĐT- GDTrH
V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Olimpic
tiếng Anh trên Internet dành cho học
sinh phổ thông năm học 2013-2014
 
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Căn cứ Quyết định số 4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên
Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai cuộc thi
cho năm học 2013-2014 như sau:
I. Những vấn đề chung
1. Các sở GDĐT kiện toàn Ban tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
và chỉ đạo các phòng GDĐT, trường phổ thông kiện toàn Ban tổ chức cấp tương ứng nếu
có thay đổi nhân sự.
2. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin mọi
mặt và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức (BTC) cấp toàn quốc được cập nhật
trên website http://www.ioe.vn.
3. Các vòng thi chính thức độc lập với các vòng tự luyện với hình thức thi ở dạng
nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Điều kiện để học sinh được dự thi ở vòng chính thức
như sau:
- Để dự thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15;
- Để dự thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, học sinh phải vượt
qua vòng tự luyện thứ 20 và được nhà trường chọn tham gia vòng thi tiếp theo;
- Để dự thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh phải vượt qua vòng
tự luyện thứ 25 và được cấp quận huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh chọn tham gia
vòng thi;
- Để dự thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được
cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chọn tham gia.
- Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do Ban Tổ chức cấp tương ứng quy định.
4. Kinh phí tổ chức cuộc thi chi theo quy định tài chính hiện hành từ ngân sách nhà
nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác của sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc.
II. Vòng thi chính thức các cấp
1. Thông tin chung
Sở GDĐT chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy
tính/lượt. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài trình duyệt Mozilla
Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất và
phải tắt tất cả những phần mềm hỗ trợ download trước khi thi (xem phần hỗ trợ trên
trang web www.ioe.vn. Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố. Có
nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới. Từ năm học 2013-2014, đối với các vòng thi chính thức từ cấp quận, huyện trở lên,
chỉ tổ chức thi cho mỗi khối lớp vào khung giờ cố định trong một ngày.
Nếu có trục trặc phải thi lại ở vòng chính thức, sở GDĐT phải báo cáo ngay qua
điện thoại sau đó quét hoặc chụp ảnh văn bản gửi về địa chỉ email ioe@moet.edu.vn và
dhgiang@moet.edu.vn. Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ bố trí thi lại vào thời gian phù hợp.
Công văn báo cáo phải có số điện thoại và địa chỉ email để BTC liên lạc khi cần thiết.
Từ các vòng thi chính thức cấp quận, huyện, việc tạo mã số thi sẽ được hướng dẫn
riêng cho các đơn vị tham gia cuộc thi. BTC cấp toàn quốc sẽ gửi hướng dẫn về cho các
sở GDĐT 15 ngày trước các vòng thi chính thức. 07 ngày trước khi thi nếu vẫn chưa nhận
được hướng dẫn thì phải liên lạc về số điện thoại 0903436757 để được hỗ trợ .
2. Mã số thi các vòng thi chính thức
Mã số thi gồm mã số chính thức và mã số dự phòng. Mã dự phòng chỉ được dùng
khi mã chính thức không sử dụng được. Mỗi khung giờ thi có mã số riêng và mã số thi
của khung giờ nào chỉ dùng được cho khung giờ đó.
Đối với vòng thi cấp trường, việc tạo và sử dụng mã thực hiện như các năm học
trước. Từ vòng thi cấp quận, huyện, sở GDĐT sao nguyên văn hướng dẫn nhận được từ
BTC cấp toàn quốc và gửi đến tất cả các Hội đồng thi các cấp do sở quản lý theo chế độ
bảo mật. Các Hội đồng thi chỉ được mở phong bì hướng dẫn 30 phút trước giờ thi.
3. Vòng thi cấp trường đối với tiểu học và THCS, vòng sơ loại với THPT
Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:
3.1. Cấp Tiểu học
Vòng thi cấp trường dành cho Tiểu học được tổ chức vào 02 ngày 23 và 24/11 năm
2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:
- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.
- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’
- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’
3.2. Cấp Trung học cơ sở
Vòng thi cấp trường dành cho Trung học cơ sở được tổ chức vào 02 ngày 30/11 và
01/12 năm 2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:
- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’
- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’
- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’
- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’
3.3. Cấp Trung học phổ thông
Vòng thi sơ loại dành cho Trung học phổ thông được tổ chức vào 02 ngày 07 và
08/12 năm 2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:
- Khối lớp 10: 7h30’ đến 8h00’ hoặc 13h30’ đến 14h00’
- Khối lớp 11: 8h30’ đến 9h00’ hoặc 14h30’ đến 15h00’
- Khối lớp 12: 9h30’ đến 10h00’ hoặc 15h30’ đến 16h00’
Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thi thành nhiều đợt. Mỗi đợt thi có mã số thi
riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt
thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi. Các trường bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời
gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ
hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi,
danh sách đội tuyển từng khối thi cấp huyện theo quy định của ban tổ chức cấp tiếp theo
gửi về phòng GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.
4. Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh
Căn cứ vào kết quả thi cấp trường đối với Tiểu học và Trung học cơ sở, phòng
GDĐT duyệt danh sách thi cấp quận, huyện và tương đương, thông báo thời gian và địa
điểm thi, phân công giám thị coi thi.
4.1. Cấp Tiểu học
Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh cho cấp Tiểu học được
tổ chức vào ngày 11/1/2014 với khung giờ thi cho các khối như sau:
- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’
- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’
- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’
4.2. Cấp Trung học cơ sở
Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh cho cấp Trung học cơ sở
được tổ chức vào ngày 11/1/2014 với khung giờ thi cho các khối như sau:
- Khối lớp 6: từ 13h30’ đến 14h00’
- Khối lớp 7: từ 14h30’ đến 15h00’
- Khối lớp 8: từ 16h30’ đến 17h00’
- Khối lớp 9: từ 15h30’ đến 16h00’
4.3. Cấp Trung học phổ thông
Căn cứ kết quả thi sơ loại đối với cấp Trung học phổ thông, sở GDĐT duyệt danh
sách thi, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thị coi thi.
Vòng thi cho cấp Trung học phổ thông được tổ chức vào ngày 12/1/2014 với
khung giờ thi cho các khối như sau:
- Khối lớp 10: từ 7h30’ đến 8h00’
- Khối lớp 11: từ 8h30’ đến 9h00’
- Khối lớp 12: từ 9h30’ đến 10h00’
Cuộc thi cấp quận, huyện và tương đương có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm
nhưng phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Từng phòng thi phải có biên bản, bảng
điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng
điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng
điểm, báo cáo thi, danh sách đội tuyển từng khối thi theo quy định của ban tổ chức cấp
tiếp theo gửi về sở GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.
5. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức thống nhất trên
toàn quốc vào ngày 22/03/2014. Vòng thi có thể tổ chức tại nhiều địa điểm (theo từng
huyện) nhưng phải có giám sát chéo. Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, sở GDĐT duyệt
danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị
coi thi căn cứ lịch sau:
- Từ 7h30’ đến 8h00’: khối lớp 4, khối lớp 6 và khối lớp 10;
- Từ 8h30’ đến 9h00’: khối lớp 5, khối lớp 7 và khối lớp 11;
- Từ 9h30’ đến 10h00’: khối lớp 3, khối lớp 9 và khối lớp 12;
- Từ 10h30’ đến 11h00’: khối lớp 8
Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi gồm danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng
thi, báo cáo thi, bảng điểm có chữ ký của học sinh, danh sách đội tuyển từng khối 5, 9,
11 tham gia vòng thi toàn quốc theo quy định của Thể lệ gửi về Ban tổ chức cấp toàn
quốc ngay khi tổ chức xong cuộc thi. Bản mềm gửi về địa chỉ “ioe@moet.edu.vn” và bản
cứng gửi về chuyên viên Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại
Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 09/04/2014.
6. Vòng thi cấp toàn quốc:
6.1. Thời gian, địa điểm, giám sát thi và mã số thi
Vòng thi cấp toàn quốc Cuộc thi IOE năm học 2013-2014 được tổ chức cho ba
khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 26/04/2013.
Các đội tuyển của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ dự thi ngay tại địa
phương, các thí sinh của một đội tuyển có thể bố trí dự thi ở nhiều phòng thi.
Mỗi sở GDĐT cử ít nhất 3 cán bộ đi giám sát chéo trong đó ít nhất có một lãnh
đạo cấp phòng thuộc sở trở lên phụ trách. Quyết định cử cán bộ gửi cho Ban tổ chức cấp
toàn quốc và sở GDĐT mà đoàn cán bộ sẽ đến giám sát trước ngày 09/04/2014. Danh
sách địa điểm giám sát căn cứ theo Phụ lục công văn này.
Những sở GDĐT không tham dự vòng thi cấp toàn quốc vẫn phải cử đoàn giám
sát thi theo bảng phân công trừ khi sở GDĐT nơi đoàn giám sát đến không tham dự vòng
thi cấp toàn quốc. Sở GDĐT không tham dự thi cấp toàn quốc phải thông báo cho sở
GDĐT được giao nhiệm vụ cử đoàn giám sát biết để không cử đoàn giám sát trước ngày
09/04/2014. Danh sách cán bộ giám sát có đóng dấu của sở GDĐT cử đi và gửi cho sở
GDĐT nơi đến để lưu hồ sơ của Hội đồng thi.
Biên bản giám sát thi được gửi cùng với hồ sơ thi của Hội đồng thi về Bộ GDĐT.
Học sinh dự thi cấp toàn quốc phải có thẻ học sinh, dán ảnh và chứng nhận của sở
GDĐT.
Hướng dẫn lập mã số thi cấp toàn quốc sẽ được gửi cho giám đốc sở GDĐT trước
ngày 11/04/2013. Sau ngày này nếu chưa nhận được hướng dẫn, đề nghị các sở GDĐT
liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc để được hỗ trợ.
6.2. Hội đồng thi
Hội đồng thi tại các tỉnh, thành phố do giám đốc sở GDĐT tổ chức vòng thi cấp
toàn quốc thành lập trước ngày 09/04/2014 với các thành phần sau đây:
- Đại diện lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo các phòng GDTH, GDTrH là chủ tịch, phó
chủ tịch hội đồng;
- Ban thư ký: gồm ít nhất 2 cán bộ;
- Ủy viên là cán bộ của sở GDĐT với nòng cốt là chuyên viên các môn Tin học,
tiếng Anh và cán bộ phục vụ cuộc thi. - Hội đồng thi họp chuẩn bị cho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 25/04/2014: .
6.3. Lịch thi
Các đội tuyển lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi ngày 26/04/2014 theo khung giờ sau:
- Đội tuyển lớp 11: từ 8h00 đến 8h30;
- Đội tuyển lớp 5: từ 9h00 đến 9h30;
- Đội tuyển lớp 9: từ 10h00 đến 10h30.
Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên
màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được
ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự
cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để
được hỗ trợ.
Hội đồng thi cấp toàn quốc tại tỉnh làm thủ tục niêm phong các văn bản của vòng
thi gửi về địa chỉ Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt,
Hà Nội trước ngày 30/04/2014. Tất cả các văn bản cần có bản sao được lưu tại các sở
GDĐT địa phương. Các bản sao phải có xác nhận “Sao y bản chính”, có chữ ký của
trưởng đoàn cán bộ giám sát và chủ tịch hội đồng thi.
III. Olimpic “Tài năng tiếng Anh”
Năm học 2013-2014, Bộ GDĐT tổ chức Olimpic “Tài năng tiếng Anh” nhằm tăng
cường giao lưu học hỏi và tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện đầy đủ các kỹ năng
trong việc học tập bộ môn tiếng Anh căn cứ kết quả vòng thi toàn quốc cuộc thi Olimpic
tiếng Anh trên Internet.
1. Đối tượng tham gia
Sở GDĐT xem xét lựa chọn để cử đội học sinh tham dự Olympic “Tài năng tiếng
Anh” căn cứ vào 3 tiêu chí :
- Kết quả của học sinh tại vòng thi toàn quốc Olimpic tiếng Anh trên Internet;
- Kết quả học tập môn tiếng Anh của học kỳ gần nhất;
- Kỹ năng nghe nói của học sinh thông qua kỳ kiểm tra riêng do sở GDĐT tổ chức.
Mỗi sở GDĐT được cử tối đa 3 học sinh, mỗi lớp 5, 9 và 11 một em và học sinh
đó phải được tham gia vòng thi toàn quốc Cuộc thi Olipmpic tiếng Anh trên Internet.
Trong trường hợp sở GDĐT không tham gia thi đủ các lớp 5, 9 và 11 chỉ cử tối đa 2 học
sinh cho một lớp.
Thành phần đoàn ngoài học sinh và đại diện lãnh đạo phải có giáo viên trực tiếp
dạy học sinh. Quyết định thành lập đoàn tham dự Olimpic “Tài năng tiếng Anh” xin gửi
về địa chỉ: Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số
49 Đại Cồ Việt, Hà Nội chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi công bố kết quả cuộc thi
Olimpic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc.
 2. Hình thức tổ chức
2.1. Vòng sơ khảo
Học sinh của mỗi khối lớp sẽ được chia thành 3 nhóm tham gia vòng sơ khảo theo
bốc thăm của Trưởng đoàn. Mỗi học sinh bốc thăm phiếu câu hỏi của mình, đại diện Ban
Giám khảo sẽ căn cứ vào phiếu câu hỏi để hỏi học sinh và học sinh trả lời các câu hỏi
bằng tiếng Anh. Kết quả đánh giá học sinh ở mỗi nhóm sẽ do từng thành viên của Ban Giám khảo cho
điểm độc lập. Căn cứ vào số điểm, mỗi nhóm chọn 3 học sinh xuất sắc nhất vào tham dự vòng
chung kết. 50% học sinh của mỗi khối lớp được trao Giấy chứng nhận và Quà lưu niệm của
Ban tổ chức.
2.2. Vòng chung kết
Mỗi học sinh bốc thăm phiếu câu hỏi của mình, đại diện Ban Giám khảo sẽ căn cứ
vào phiếu câu hỏi để hỏi học sinh và học sinh trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Các giám
khảo khác có quyền hỏi thêm học sinh nhưng chỉ hỏi tập trung vào chủ đề mà học sinh trả
lời và số câu hỏi thêm không quá 3. Kết quả đánh giá học sinh sẽ do từng thành viên của
Ban Giám khảo vòng chung kết cho điểm độc lập.
3. Thời gian và địa điểm
Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ có công văn hướng dẫn riêng.
4. Giải thưởng
4.1. Giải dành cho học sinh
Mỗi khối lớp có các giải như sau :
- 1 Giải Xuất sắc
- 1 Giải Nhất
- 2 Giải Nhì
- 3 Giải Ba
4.2. Giải dành cho giáo viên
Giáo viên dạy trực tiếp học sinh được giải sẽ được mức khen thưởng tương ứng
theo thành tích của học sinh.
Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối
hợp triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời để tổ chức tốt cuộc thi Olympic tiếng Anh
trên Internet năm học 2013 - 2014. Trong quá trình thực hiện mọi liên hệ với BTC xin
gửi về địa chỉ ioe@moet.edu.vn. Các vấn đề cần phản ánh, trao đổi kịp thời xin liên hệ
qua các số máy công bố ở mục Hỗ trợ trực tuyến trên website http://www.ioe.vn hoặc
liên hệ Ông Đăng Hiệp Giang, số điện thoại 0979099899; email dhgiang@moet.edu.vn
để được hỗ trợ./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH,Vụ GDTH.
 
 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM SÁT
CUỘC THI OLIMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH
PHỔ THÔNG VÒNG TOÀN QUỐC
(Kèm theo Công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng10 năm 2013 )
TT Tên tỉnh Địa điểm giám sát TT Tên tỉnh Địa điểm giám sát
1 Hà Nội Cà Mau                                              33 Quảng Ngãi Quảng Nam
2 Bắc Ninh Hải Dương                                     34 Quảng Nam Đà Nẵng
3 Hải Phòng Thái Bình                                     35 Phú Yên Quảng Ngãi
4 Hải Dương Ninh Bình                                    36 Bình Định Khánh Hoà
5 Hưng Yên Bắc Ninh                                       37 Khánh Hoà Gia Lai
6 Điện Biên Hà Nội                                           38 Gia Lai Đăk Lăk
7 Hà Nam Hưng Yên                                         39 Kon Tum Phú Yên
8 Thái Bình Nam Định                                      40 Đăk Lăk Bình Định
9 Ninh Bình Hoà Bình                                       41 Lâm Đồng Kon Tum
10 Nam Định Hải Phòng                                    42 Đăk Nông Ninh Thuận
11 Hà Giang Lào Cai                                         43 TP. HCM Lâm Đồng
12 Lào Cai Yên Bái                                           44 Bình Phước Tiền Giang
13 Cao Bằng Tuyên Quang                               45 Bình Dương Tây Ninh
14 Bắc Kạn Cao Bằng                                       46 Ninh Thuận Bình Phước
15 Vĩnh Phúc Hà Giang                                    47 Đồng Nai Đăk Nông
16 Tuyên Quang Bắc Kạn                                 48 Tây Ninh Bình Thuận
17 Lạng Sơn Bắc Giang                                    49 B.Rịa-V.Tàu Bình Dương
18 Thái Nguyên Phú Thọ                                  50 Bình Thuận Đồng Nai
19 Phú Thọ Vĩnh Phúc                                      51 Long An B.Rịa-V.Tàu
20 Bắc Giang Quảng Ninh                                52 An Giang TP. HCM
21 Quảng Ninh Lạng Sơn                                  53 Đồng Tháp Kiên Giang
22 Lai Châu Sơn La                                           54 Tiền Giang An Giang
23 Sơn La Điện Biên                                          55 Bến Tre Long An
24 Hoà Bình Nghệ An                                         56 Vĩnh Long Trà Vinh
25 Yên Bái Thái Nguyên                                     57 Kiên Giang Bến Tre
26 Thanh Hoá Lai Châu                                       58 Trà Vinh Hậu Giang
27 Hà Tĩnh Hà Nam                                             59 Cần Thơ Vĩnh Long
28 Quảng Bình Thanh Hoá                                   60 Hậu Giang Đồng Tháp
29 T-T-Huế Quảng Trị                                          61 Sóc Trăng Cần Thơ
30 Quảng Trị Quảng Bình                                     62 Cà Mau Bạc Liêu
31 Nghệ An Hà Tĩnh                                             63 Bạc Liêu Sóc Trăng
32 Đà Nẵng T-T-Huế
 

Tác giả bài viết: ST Hùng Cường

Nguồn tin: Trường TH Pom Hán Thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Menu


NHẠC NỀN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn khối lượng kiến thức cho học sinh các cấp học có quá nặng với học sinh hay không?

Rất nặng cho các em.

Không có gì là quá cho học sinh. Vì bây giờ cần tiếp thu một lượng kiến thức như vậy.

Cần phải thêm một lượng kiến thức mới hơn nữa

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1563

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30864

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2111480